Đá hoa

 • Emperador đậm Marble tự nhiên Nhà bếp: bàn trong phòng tắm Lên trên

  Emperador đậm Marble tự nhiên Nhà bếp: bàn trong phòng tắm Lên trên

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Calacatta Marble cổ điển nhà bếp: bàn phòng tắm Vanity Lên trên

  Calacatta Marble cổ điển nhà bếp: bàn phòng tắm Vanity Lên trên

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Carrara Marble Modest bếp: bàn phòng tắm Vanity Lên trên

  Carrara Marble Modest bếp: bàn phòng tắm Vanity Lên trên

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Crema Marfil Marble Neutral Nhà bếp Lên trên phòng tắm Vanity: bàn

  Crema Marfil Marble Neutral Nhà bếp Lên trên phòng tắm Vanity: bàn

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Donatello Leathered Marble Trái đất Tone bếp Lên trên tạp chí Vanity: bàn

  Donatello Leathered Marble Trái đất Tone bếp Lên trên tạp chí Vanity: bàn

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Emperador nhẹ Marble Neutral Nhà bếp: bàn trong phòng tắm Lên trên

  Emperador nhẹ Marble Neutral Nhà bếp: bàn trong phòng tắm Lên trên

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Ảo Brown Marble Durable bếp: bàn Vanity Lên trên

  Ảo Brown Marble Durable bếp: bàn Vanity Lên trên

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Ảo trắng Marble Elegant bếp: bàn phòng tắm Vanity Lên trên

  Ảo trắng Marble Elegant bếp: bàn phòng tắm Vanity Lên trên

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
 • Statuario Bỉ Marble Simple bếp: bàn rắn Vanity Lên trên

  Statuario Bỉ Marble Simple bếp: bàn rắn Vanity Lên trên

  So với đá tự nhiên khác như đá granite và đá thạch anh, đá cẩm thạch là loại đá tương đối mềm. Nó có thể etch nếu sự cố tràn aren''t dọn dẹp ngay lập tức, và nó tự nhiên phát triển một lớp gỉ, hoặc thay đổi màu sắc do quá trình oxy hóa, theo thời gian. Đây là một trong những lý do các nhà sản xuất đang phát triển bề mặt thiết kế tương tự như đá cẩm thạch-một số người chỉ đơn giản là ko muốn căng thẳng ra mỗi khi một khách ăn tối đặt ly rượu của mình xuống mà không có một coaster. Nhưng nếu bạn ở trong tình yêu với giao diện cổ điển của đá cẩm thạch, có 'chỉ đơn giản là không có sự thay thế khá đẹp như thật.

  Send Email Chi tiết
Tag sản phẩm:
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật